Powertis starter op i Danmark og satser på agrovoltaik
  • Ved afslutningen af første kvartal i regnskabsåret 2021 arbejder selskabet på en projekt-pipeline i Danmark på 150 MW, som skal være med til at drive udviklingen af landbrugsaktiviteter på selskabets anlæg i samarbejde med lokale virksomheder.
  • Danmark er et af de lande i Europa med størst udviklingspotentiale inden for den fotovoltaiske sektor, idet landets målsætning for 2030 er at udvide dets solenergikapacitet til 6 GW.

 

Powertis, som tilhører Soltec Power Holdings og beskæftiger sig med udvikling af og investering i solfotovoltaiske projekter i stor målestok, offentliggør sin indtræden på det danske marked som en del af selskabets ekspansionsplaner.

 

Selskabet har planer om at udvikle en række fotovoltaiske projekter på strategiske placeringer i forskellige dele af Danmark med en installeret kapacitet på over 150 MW.   Udviklingen af disse projekter skal bidrage til udviklingen af landbrugsaktiviteter på anlæggene i samarbejde med lokale virksomheder.

 

Powertis satser stort på Danmark, et marked med klar fokus på fremdrift inden for udviklingen af fotovoltaisk energi. Dette fremgår blandt andet af de høje forventninger udtrykt i Energistyrelsens plan for 2030, som indeholder en målsætning om at opnå en installeret kapacitet på +6 GW fotovoltaisk energi inden 2030 og en totalkapacitet på 12 GW fordelt på øvrige teknologiformer.

 

Pablo Otín, Powertis’ CEO, har forklaret, at

Danmark tilbyder selskabet en stor mulighed for vækst og international udvikling, idet landet er et af de europæiske markeder med størst potentiale og udmærker sig ved at være pioner i introduktionen af det agrovoltaiske format i solenergianlæg. Vi er overbeviste om, at Powertis vil blive en af de ledende virksomheder i transitionen mod en nuludledningsøkonomi med respekt for landets kultur.”

 

Satser på agrovoltaik

 Agrovoltaiske anlæg gør det muligt at kombinere produktionen af solenergi med vedvarende jord- og kvægbrugsaktiviteter i områder udstyret med paneler takket være anvendelsen af monoaksiale solcelle-trackere. Opsætningen af paneler på solcelle-trackere”frigør” jorden for de store traditionelle paneler ”på jorden”, og der skabes derved mulighed for fortsat at anvende den stort set frigjorte jordbund til landbrug. Det skal understreges, at denne type solenergianlæg i kraft af denne sameksistens vil kunne øge produktionen med 20-30% i forhold til et traditionelt fastmonteret anlæg.

 

Powertis forventer således at kunne styrke og øge sin tilstedeværelse på det danske marked ved en progressiv udvikling af fotovoltaiske projekter i forskellige dele af landet og supplere solenergiproduktionen med jordbrug og lokale samarbejder. Således fortsætter Powertis med at følge solidt op på sin internationale ekspansionsstrategi, som har til målsætning at øge den aktuelle pipeline med globale projekter, som ved lukningen af første kvartal i 2021 udgjorde mere end 6 GW i Spanien, Italien og Brasilien.

 

Om Powertis

Powertis er en virksomhed, som beskæftiger sig med udvikling af fotovoltaisk energi til større projekter i Europa og Latinamerika. Virksomheden blev grundlagt i Murcia og tilhører gruppen Soltec Power Holdings. Virksomhedens formål er udvikling af solenergi på grundlag af værdierne effektivitet, fortræffelighed, respekt for miljøet og integration af lokalsamfundet, samt at skabe arbejdspladser i forbindelse med udvikling, planlægning, finansiering, opbygning, drift og vedligeholdelse af anlæggene.

 

Om Soltec Power Holdings

Soltec Power Holdings er et ledende selskab med speciale i integrerede solfotovoltaiske energiløsninger med fokus på innovation inden for sol-trackingsystemer.

 

Med hovedsæde i Murcia i Spanien startede selskabet op i 2004, og dets geografiske tilstedeværelse er fordelt mellem Spanien, Nordamerika og Latinamerika. Virksomheden opererer i 16 lande og har mere end 1.207 ansatte. Siden selskabets grundlæggelse og indtil afslutningen af første kvartal i 2021 har Soltec leveret trackere til projekter med en total installeret kapacitet på 8,6 GW. Selskabet har været børsnoteret i Spanien siden den 28. oktober 2020 under børskoden ‘SOL’.