Powertis supplerer med overførslen af 772 MW i Italien aftalen med Aquila Capital
  • Powertis har underskrevet en ny projektoverførsel med Aquila og når dermed op på 772 MW, hvilket supplerer den aftale, der blev underskrevet i regnskabsåret 2020.
  • Virksomheden har overgået den oprindelige målsætning om en samlet udvikling på op til 750 MW.
  • • Powertis når op på 1,6 GW i udviklingsprojekter i Italien ved afslutningen af juni måned.

 

Den spanske virksomhed, Powertis, som tilhører Soltec Power Holdings og beskæftiger sig med udvikling af solfotovoltaiske projekter, har opfyldt aftalen med Aquila Capital fra december 2020 om fælles udvikling af solfotovoltaiske energiprojekter i Italien.

 

I løbet af 2021 har Powertis overført 523 MW til Aquila, hvilket lagt sammen med de 249 MW, som virksomheden overførte i december 2020, udgør en total på 772 MW.

 

Projekterne overgår det oprindelige mål sat af de to virksomheder om udvikling af op til 750 MW i landet.

 

Med denne projektoverførsel køber Aquila ifølge aftalen 51 % af projekternes egenkapital, mens 49 % forbliver i Powertis’ regi. Aquila underskrev desuden en aftale om forkøbsret til de resterende 49 %, som kan udføres ved RTB (“ready to build”) eller ved COD (“commercial operation date”).

 

De overførte projekter bliver udviklet af Powertis, og aftalen giver Soltec visse rettigheder i forbindelse med leveringen af soltrackere til anvendelse i projekterne og garanterer desuden køb af design og udførelse af projekter af virksomheden i Murcia.

 

Hermed konsoliderer Powertis sin positionering på det italienske marked. Ved afslutningen af det første halvår af 2021 udgør virksomhedens totale pipeline 7,1 GW, hvoraf 1,6 GW stammer fra projekter i Italien.

 

Om Powertis

Powertis er en virksomhed, som beskæftiger sig med udvikling af fotovoltaiske energiprojekter. På nuværende tidspunkt er Powertis repræsenteret i Spanien, Italien, Brasilien, Danmark, Colombia og USA. Virksomheden blev grundlagt i 2018 og tilhører gruppen Soltec Power Holdings. Virksomhedens formål er udvikling af solenergi på grundlag af værdierne effektivitet, fortræffelighed, respekt for miljøet og integration af lokalsamfundet, samt at skabe arbejdspladser i forbindelse med udvikling, planlægning, finansiering, opbygning, drift og vedligeholdelse af anlæggene.